תקנון

 השימוש באתר ״בשביל המטיילים״ מותנה בהסכמתך לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון.

בכניסתך לאתר או בהרשמתך לפעילות הנך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפון סלולרי, טאבלט וכיו״ב.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

הגבלת גיל המשתמשים  – רכישת מוצרי האתר ישירות באתר, באמצעות דף תשלום או בעקיפין לינק/קישורית או טלפונית מותרת מגיל 18 בלבד.

הגדרת ״תוכן/תכנים״ באתר זה הנה: מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, אור קולי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה תמונה, צילום, איור, תרשים, שרטוט, ציור, סרטון, קובץ קולי או מוזיקלי, תוכנה, יישום, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סמל, סימן או צלמית (icon) וכיו״ב, תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר.

הגדרת מוצרי האתר – הינם : טיול יומי, דו – יומי ויותר בארץ או בחו"ל. נופשונים, ימי כייף, ימי גיבוש, אספקת המוצרים פירושה קיום הטיול במועד שנקבע בפרסום באתר ואשר אליו כוונה הרכישה. במקרה של ביטול מטעם האתר מסיבה כלשהי, תדחה אספקת המוצר למועד סביר אחר, או שהתשלום יוחזר למשלם בשלמותו.

זכויות באתר

 1. כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם ל״בשביל המטיילים״.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.
 3. התכנים באתר נועדו לשימוש האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי.
 4. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 5. סימני המסחר באתר שבבעלות יחידים או תאגידים בקבוצת ״בשביל המטיילים״ הינם קניינם של בעליהם הרשומים. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני מסחר בלא הסכמת בעליהם מראש ובכתב.

שירותים באתר

 1. השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כפי שהם בהתאם להחלטת ההנהלה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ״בשביל המטיילים״ בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש או התגובות שיעורר הפרסום באתר.
 2. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. ״בשביל המטיילים״ לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר – תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר – ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיו״ב ולתוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.
 3. ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. ״בשביל המטיילים״ אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.
 4. הקישורים (links) לאתרים אחרים מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין החברה אחראית לתוכנם של אתרים אלה, דיוקם, מהימנותם, חוקיותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. הימצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהאתר פעיל או שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ״בשביל המטיילים״ לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע או תכנים המתפרסמים באתרים כאמור או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צד שלישי.

פרטיות

1. האתר מתחייב לשמור על פרטי הלקוחות, לרבות שמות, מספרי טלפון וכתובות דואר אלקטרוני ולא להעבירם לצד שלישי.

2. האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש בנתונים המתקבלים מהלקוחות לצורכי שיווק ע"י האתר של מוצרים נוספים בהסכמת הלקוחות בלבד ובאמצעות גורמי האתר.

הצהרת בריאות

 1. הנרשמים לטיולים מצהירים בעצם הצטרפותם לפעילות, כי בריאותם תקינה ואין להם כל מגבלה או מניעה מבחינת כושרם הגופני ובריאותם מלהשתתף בטיול במסלול שאליו נרשמו.  
 1. הנרשמים לטיולים מצהירים בעצם הצטרפותם לפעילות, כי בריאותם תקינה ואין להם כל מגבלה או מניעה מבחינת כושרם הגופני ובריאותם מלהשתתף בטיול במסלול שאליו נרשמו.  

מדיניות ביטולים

ביטול טיולי יום בארץ

 1. ביטול שיעשה עד שבעה ימי עסקים מיום הטיול – יוחזר התשלום במלואו. 
 2. ביטול שיעשה ארבעה ימי עסקים מיום הטיול – יוחזר 50% מערך העסקה. 
 3. ביטול שיעשה משלושה ימי עסקים ומטה – אין החזר כספי והלקוח יחויב במלוא התשלום.  

ביטול נופשים בארץ

 1. ביטול שיעשה עד שבעה ימי עסקים מיום הנופש – יוחזר התשלום במלואו, בניכוי דמי ביטול של 200 ש״ח למשתתף. 
 2. ביטול שיעשה פחות משבעה ימי עסקים מיום הנופש – אין החזר כספי והלקוח יחויב במלוא התשלום.

ביטול טיולים ונופשים בחו״ל

 1. מדיניות הביטולים הנה בהתאם למדיניות החברה המבצעת את הטיול או הנופש לחו״ל, ותפורסם בצמוד לפרסום תכנית ותנאי הטיול או הנופש לחו״ל.

טיולים ונופשים בחו״ל

הנחיות להתנהלות בטיולי חו״ל

 1. הלקוח מזמין בזאת אצל החברה טיול חו״ל על פי המפורסם בעמוד האינטרנט של החברה. הלקוח מאשר כי קיבל את תכנית הטיול, הבין והסכים למרכיבי הטיול, רמת בתי המלון והטיסות, דרגת הקושי וכי כל הפרטים הרלוונטיים מקובלים עליו. לא תתקבל טענה כי הלקוח לא קרא או לא הסכים לחוזה על תנאיו. 
 2. הלקוח מאשר כי הוא במצב בריאותי תקין ובעל כושר המתאימים לתיאור בתכנית הטיול. 
 3. הלקוח מתחייב להזמין לעצמו ביטוח נסיעות כמקובל, הכולל כיסוי עלויות פינוי במקרה רפואי. 
 4. הלקוח מאשר כי החברה מזמינה בעבורו את שירותי הנסיעות מאת ספקי שירותים שונים (טיסות / אוטובוס / בתי מלון / אחר) בהתאם לפרטים המפורטים בעמוד הטיול, אף לא תהא אחראית לשיבושים או תקלות, אם יחולו, אצל ספקי השירותים. 
 5. הלקוח מתחייב להגיע בזמן לטיסות, להסעות ולהישמע להוראות המדריך. 
 6. החברה תהא רשאית להפסיק השתתפותו של לקוח בטיול וזאת בהתאם לשיקול דעת מדריך הטיול והחברה, במקרה בו התנהגותו או מצב בריאותו פוגעים במהלכו התקין של הטיול. 
 7. החברה והמדריך מטעמה יעשו את מרב המאמצים האפשריים לספק את תוכנית הטיול כפי שפורסמה.
 8. הלקוח מאשר כי לא יהיו לו טענות בגין שינויים בתוכנית מסיבות שונות (כדוגמה: מזג אוויר, כבישים פקוקים, שינויים בלוח הזמנים, אתרים סגורים, כוח עליון וסיבות אחרות). 
 9. באחריות הלקוח לעשות חיסונים מתאימים ולשאת עמו תרופות במידת הצורך.
 10. מטייל שעזב את הקבוצה מכל סיבה שהיא לפני תום הטיול לא יהיה זכאי להחזר חלקי או מלא. ניתן לעשות ביטוח הכולל החזר עלות ביטול מכל סיבה שהיא.  

טיסות

 1. אין החברה אחראית על שינויים, ביטולים ואיחורים בטיסות, כפי שהוזמנו בחברות התעופה השונות או לכל נזק עקיף שייגרם כתוצאה מכך. 
 2. אין החברה אחראית על אובדן מזוודות או כל ציוד אחר של הלקוח בטיסות או בכל זמן אחר. 
 3. הלקוח מתחייב לאשרר (צ׳ק-אין) את הזמנת הטיסה הלוך ואת הטיסה חזור כ-72 שעות לפני מועדן. 

בתי מלון

 1. החברה מתחייבת לספק בית מלון כפי שמתואר בפרסום הטיול, או דומה לו ברמתו.
 2. הלקוח מאשר כי מקובל עליו רמת בתי המלון והארוחות, כפי שמתואר בפרסום הטיול.
 3. כל טענה על רמת המלון או הארוחות תופנה ישירות אליהם ולא נגד החברה. 
 4. לחברה אין אחריות על שיבוץ החדרים במלון, תקינות מתקני המלון, רמת השירות, רמת התברואה והמזון, הפעלת המזגנים וכדומה. כל טענה בנושאים אלו תופנה אל בית המלון בלבד.  

ביטוח

 1. כל פעילות ״בשביל המטיילים״ בארץ ובחו״ל מגובה בביטוח הנוסעים על ידי החברה, בביטוח נזקי גוף (צד ג׳) ובביטוח אחריות מקצועית. 

צילום ותמונות

 1. במהלך הטיולים והנופשים בארץ ובחו״ל אנו מצלמים את המטיילים באוטובוס, בשטח ובאתרים, תמונות קבוצתיות ותמונות פרטניות. התמונות המצולמות על ידי ״בשביל המטיילים״ הנן קניין בלעדי של החברה ובבעלותה, ואין מטייל יכול לדרוש זכויות כלשהן על תמונות אלו.
 2. החברה יכולה להשתמש בתמונות לצורך הצגתן באתרה, ברשתות החברתיות ולשימוש בפרסומיה, ללא בקשת רשות מאיש. יחד עם זאת, החברה מתחשבת בבקשות מטיילים שלא לפרסם את תמונותיהם, כמידת יכולתה. 

התנהגות בטיולים

 1. המשתתפים בטיול מתחייבים בעצם הצטרפותם לפעילות לציות מלא להנחיות המדריך, לכיבוד הזולת (המשתתפים האחרים בטיול) ובכלל זה, אי הפרעה להסברי המדריך ולהתנהגות בטיחותית מיטבית: 
 1. לא לסטות משבילים מסומנים עליהם מוביל המדריך.
 2. לא לטפס ולעלות למקומות גבוהים ומסוכנים ללא אישור המדריך.
 3. להגיע לטיול עם נעלי הליכה/ספורט וכובע.
 4. להצטייד במים 1.5 ליטר לכל טיול (3 בקבוקי חצי ליטר).
 5. אין ללכת במהלך הטיול לפני המדריך, אין עקוף אותו ואין ללכת אחרי המאסף. המפר תנאי זה, לא חלה עליו אחריות שילוחית וביטוחית.

שינוי מסלול

 1. בכל זמן נתון ביום הטיול ועל פי החלטת הגורמים המוסמכים ניתן יהיה לשנות את תוואי המסלול.
 2. בהתאם לאמור לעיל, יהיה ידוע כי השינויים באופי ותוואי המסלול יהיו כפופים למדריך ולמארגן הטיול. 
דילוג לתוכן